AKTIVA SENIORER, Sundsvall


 

Aktuellt vintern/våren 2021

2021-05-22

Styrelsen bjuder in till sommarbuffe på Norra Berget 30 juni kl 13.30. Vi startar kl 13 med en kort frågeslinga och därefter intas buffén. Det blir lotterier med fina priser. Allt för endast 75 kr/person.

Annons i ST 4 juni och sista anmälningsdag är den 18 juni. Anmälan är bindande.

Vi tar inte emot kontanter. Betalning sker genom swisch nr 1230815845 eller bankgironummer 526-9253. Kom ihåg att skriva ert namn på inbetalningen.

Vi är förstås vaccinerade och håller avstånd. Handsprit finns.

Det finns nybyggda Boulebanor vid restaurangen ifall någon vill spela men det ingår inte denna dag.

Anmälan görs till Yvonn 070-173 21 90
eller till Håkan 072-211 01 09.

Varmt välkommen
Styrelsen 


2021-03-15

Aktiva Seniorer i Sundsvall hade sitt årsmöte 10 mars.
Dock inte ett fysiskt möte denna gång.

Medlemmarna poströstade fram en ny styrelse.
Yvonn Öjerhult omvaldes som ordförande och till ledamöter
valdes Inga-Lena Sundin, Håkan Olsson, Birgitta Norring,
Kristina Axelborn samt Lennart Johnsson.

Det fungerade mycket bra med poströstning, men det ersätter naturligtvis inte ett fysiskt möte. Styrelsen hoppas nu, att alla håller sig friska och framför allt, att vi alla blir vaccinerade.

Förhoppningsvis kan vi ses vid någon trevlig sammankomst under året.

Styrelsen2021-02-17

PÅMINNELSE !!!

På förekommen anledning uppmanas de medlemmar, som ännu ej betalat medlemsavgift (150 kr) för 2021, att snarast göra detta. Avgiften sätts in på bankgirokonto 526-9253 eller via Swish på nummer 123 081 584 5.
I det fall någon inte längre vill fortsätta som medlem vänligen meddela kassören eller någon annan i styrelsen.

Vi tror och hoppas på, att verksamheten ska kunna starta upp i någon form under hösten.

Styrelsen2021-02-09

Aktiva Seniorer i Sundsvall

Kallelse till årsstämma onsdagen 10 mars. Stämman genomförs i år utan fysisk närvaro. Medlemmar som betalat avgift för sitt medlemskap senast 8 februari kan utöva sin rösträtt. Handlingar till dessa skickas via mejl eller per post. Övriga medlemmar som önskar ta del av årsredovisningen för 2020 kan kontakta Yvonn Öjerhult, 070-173 21 90 eller Lennart Engberg, 070-665 60 70. Information om de av föreningsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt och senast två veckor efter stämman.

StyrelsenAKTIVA SENIORER  2021-01-03

MEDLEMMAR!

GOTT NYTT ÅR!

Ett år som förhoppningsvis innebär att vi så småningom kan börja starta upp vår verksamhet igen.

För att kunna göra detta på ett bra sätt behövs förstärkning till styrelsen.

Inför årsstämman den 10 mars, som avhålles i digital form, efterlyser därför valberedningen intresserade medlemmar (2-3 personer), som kan och vill medverka till att föreningen kan leva vidare. För närvarande har föreningen 164 medlemmar. Någon/några av dessa borde kunna engagera sig med lite ideellt styrelsearbete. För vidare information kontakta valberedningen eller någon i styrelsen!

STYRELSEN

Valberedning Lisbeth Chakraborty              
070-276 24 46, lisbethchakraborty@hotmail.com

 

2020-12-11 Julbrev

Till medlemmarna i föreningen Aktiva Seniorer i Sundsvall

Hej alla!

Föreningsmedlemmar, detta år har minsann varit ett år som vi sällan kommer att glömma. Alla aktiviteter har ställts in och inget blev sig likt. Det program som vi hade för avsikt att genomföra under våren 2020 blev det som bekant inget av. Dock är vi nöjda med det program vi åstadkom då och vill gärna försöka genomföra det under 2021.

Som ni kommer ihåg så flyttade vi från Elimkyrkan till Hagakyrkan p g a ”trångboddhet”. Vi blev under en period upp till 75 medlemmar på våra medlemsmöten, någon gång faktiskt 80 så vi beslutade att byta lokal. Det föranledde en fördyrad kostnad som vi nog hade kunnat klara om inte covid-19 satt käppar i hjulet även för vår förening. Det blev helt enkelt för kostsamt. Vi kommer nu att återgå till Elimkyrkan år 2021.

I skrivande stund vet ju ingen hur det ser ut med covid-19 nästa år men vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra ett sedvanligt årsmöte onsdagen den 10 februari 2021. I det fall vi inte kan genomföra ett fysiskt möte kommer vi att skicka ut sedvanliga årsmöteshandlingar på mejl och per post till de som inte har mejl. Vi får väl ändå hoppas att vi kan ses i februari. Styrelsen återkommer förstås i den frågan.

Detta julbrev mejlas till de som har tillgång till mejl och inget inbetalningskort kan då bifogas.

Medlemsavgiften för år 2021 på 150 kr sätts i detta fall in på bankgirokonto 526 - 9253 eller genom att Swisha på nummer 1230815845 senast 31 januari.

Till de medlemmar som får sitt brev per post bifogar vi inbetalningskort för medlemskapet för år 2021 på 150 kr som ska vara inbetalt senast den 31 januari. Om ni av någon anledning inte vill fortsätta som medlem i föreningen kontakta då kassören och tala om det. Låt inte bara bli att betala. Vi skickar inte ut påminnelsebrev.

Förhoppningsvis kan vi träffas i någon form under våren. Om och i så fall när meddelas på hemsidan under ”Aktuellt” och under föreningsnytt i ST.

Nyhet för nästa år är att ni måste föranmäla er till våra medlemsmöten. Hur anmälan ska gå till kommer att framgå i annons i ST och på vår hemsida under ”Aktuellt”. Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har några funderingar.

Med dessa ord vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År samt med en förhoppning om att vi kan träffas nästa år

Styrelsen

 
 
2020-11-16
Boule och Bowling inställt tills vidare!
 

2020-10-07
Aktiva Seniorer
Hoppas att ni är och får vara friska under denna coronapandemi, som tyvärr ser ut att fortsätta.

Inom ramen för de begränsningar,som gäller och då osäkerheten är fortsatt stor om smittorisken, har vi beslutat att inte genomföra höstens månadsmöten eller några studiebesök.
Det finns trots allt en liten ljusglimt i och med att bowlingen och boulen har startat. Fortsatt information om utvecklingen och våra möjligheter att komma igång med övriga aktiviteter kommer att meddelas på hemsidan och under föreningsnytt i ST.
Förhoppningsvis kan vi ses med ny energi i början av nästa år.

Håll er friska!!

Styrelsen
Sundsvall