AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell stimulans.
Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam
samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök,
utflykter och resor. Programmet grundar sig på med-
lemmarnas förslag och önskemål.


Styrelsen hälsar dig välkommen!


Ordförande

Yvonn Öjerhult, tel. 070-173 21 90
Epost:
ojerhultyvonn@gmail.com

Vice ordförande

Inga-Lena Sundin, tel. 070-216  51 13
Epost:
ingalenasundin@gmail.com

Sekreterare
Lennart Johnsson, tel. 072-514 88 28
Epost:
lennartwjohnsson@hotmail.com

Kassör
Håkan Olsson, tel. 072-211 01 09
Epost:

haakan.espred@gmail.com


Valberedning
Per-Arne Hedström
tel. 070-603 1091
Epost:
svut@hotmail.se 


Ledamot

Kristina Axelborn,
tel. 070-309 18 88
Epost:
kristina.axelborn@gmail.com

Birgitta Norring,
tel.
070-673 53 22
Epost:
birgitta.norring@gmail.com

 

 

Omtanke ger värme och vänskap